Presa de Possesió Mn. Josep Moreno

El dia 10 de Setembre a la celebració de les 12:30h del migdia Mn. Josep Moreno va fer presa de possessió com a rector de la nostra comunitat parroquial, la celebració presidida pel Sr. Arquebisbe Jaume Pujol el qual va encomanar la tasca de rector amb l’entrega de l’evangeli, entrega de la seu on presidirà les celebracions, la pica baptismals, i el confessionari.

Des d’aquell moment Mn. Ignasi Olivé queda adscrit a la parròquia.

Després van compartir el dinar de benvinguda amb tots els assistents.