Horaris

Celebracions de
l'eucaristia

PARRÒQUIA

Feiners i dissabtes: 9h

Diumenges a les 10h (castellà)

Excepte el segon diumenge de mes.

A les 12h (Català)

CAPELLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Els dissabtes i vigilies a les 18h 

Excepte el segon diumenge de mes

Despatx Parroquial

Els Divendres de 19h a 20h del vespre.

Parròquia 977 75 64 15

Mn. Joan Brulles 651 852 008

catequesi

1er i 2on Curs de Catequesi: Dilluns de 17:15h a 18:45h

CÀRITAS

Distribució d’aliments

Dimecres i dijous de 10h a 12h

Acolliment

Dimecres de 10h a 12h