Dijous Sant 2018

“Feu això en el meu memorial”

Aquestes van ser les paraules de Jesús, al seu últim sopar nosaltres dijous sant ho vam tornar a recordar.

Mn. Pep Moreno va rentar els peus a representants dels grups parroquials que donen vida a la nostra comunitat, i a Mn. Ignasi en agraïment per la seva tasca durant aquests 23 anys al servei de la Comunitat de Sant Bernat Calvó.

En acabar la primera part del Tríduum pasqual, juntament amb tots els fidels amb processó vam acompanyar al Senyor fins al Monument on va quedada guardada la reserva.