Batejos

Tenir una entrevista amb Mn. Pep per tal de fer els documents del bateig i decidir el dia de la celebració.

(excepte el temps de quaresma)
El primer diumenge de mes a les 17:00h Castellà
I el tercer dissabte de mes, a les 17:00h Català
a les 18:00h Castellà

Mn. Pep Moreno 659 489 376